Gaśnice pianowe typu „X”

GAŚNICA PIANOWA TYP „X”PODZIAŁDZIAŁANIEBUDOWAINSTRUKCJA STOSOWANIAZASTOSOWAMNIEZASADY BEZPIECZEŃSTWASERWISKONSERWACJAOCENA

W gaśnicy pianowej typu „X” środkiem gaśniczym jest roztwór piany. Czynnikiem napędowym jest azot. Gaśnica działa zaraz po uruchomieniu. W ten sam sposób funkcjonują gaśnice proszkowe typu „X”.

Gaśnica pianowa typu „X” zwykle posiada manometr kontrolny do sprawdzenia poziomu ciśnienia – pośrednio do określenia sprawności gaśnicy w dowolnej chwili. Zwykle produkowane z przeznaczeniem do gaszenia pożarów kategorii AB, AF lub ABF. Zbudowana jest ze zbiornika z dodatkową powłoką ochronną antykorozyjną od wewnątrz, głowicy (zaworu), węża wylotowego zakończonego prądownicą. Zbudowana jest ze zbiornika z dodatkową powłoką ochronną antykorozyjną od wewnątrz, zaworu szybkootwieralnego z manometrem, węża wylotowego zakończonego dyszą.

Zobacz GW- 6x AB


Gaśnice te można podzielić ze względu na pojemność środka gaśniczego na 2,3,6,9,12 litrów. Gaśnice o pojemnościach pośrednich nie występują z powodu ograniczeń w normie na gaśnice PN-EN3. Gaśnice proszkowe oznaczane są symbolem GW lub GWP (gaśnica pianowa – 2 (ilość proszku) X (gaśnica pod stałym ciśnieniem). Napis w 3 polu etykiety określa czy można tą gaśnicą gasić urządzenia będące pod napięciem elektrycznym do 1000 volt. Dodatkowe symbole to oznaczenia producentów sugerujące dodatkowe właściwość gaśnicy np.”E” oznacza gaśnicę energetyczną do gaszenia pod wysokim napięciem elektrycznym powyżej 1000Volt. Czasami litera „W” może oznaczać że gaśnica jest z wieszakiem w komplecie. Litery „B”,„S”, „K”, „G” mogą oznaczać skrót od nazwy producenta. Litera „G” może oznaczać gaśnicę dopuszczoną do stosowania w górnictwie. Gaśnice mogą być produkowane ze stopą osłonowa plastikową lub bez stopy. Ma to znaczenie kiedy gaśnica nie jest wieszana na ścianie tylko stoi na podłodze. Ochronna stopa gaśnicy chroni zbiornik gaśnicy przed korozją i stabilizuje gaśnicę na podłodze.

Gaśnice pianowe typu „X” uruchamia się poprzez wyjęcie zawleczki i naciśnięcie dźwigni zaworu. Czynnikiem napędowym jest azot. Działają natychmiast po uruchomieniu. Środek pianotwórczy wewnątrz zbiornika już jest rozmieszany z wodą i tworzy roztwór wodny gotowy do gaszenia. Gaśnice 2 i3 litry nie posiadają węża. Natomiast 6, 9,12 litrowe posiadają wąż wylotowy o długości ok 40-50 cm zakończony specjalną dyszą bez zaworu, bez możliwości regulacji siły strumienia. Siłę strumienia reguluje nacisk na dźwignię zaworu przy zbiorniku gaśnicy. W trakcie akcji strumień można regulować lub zatrzymać dźwignią zaworu. Co można gasić? Obecnie produkuje się gaśnice pianowe gaszące kategorie AB, AF lub ABF. Napis w 3 polu etykiety określa czy można tą gaśnicą gasić urządzenia będące pod napięciem elektrycznym do 1000 volt. (zobacz kategorie gaszenia pożarów A,B,C,F,M). Aby ugasić ogień podjedź zdejmij gaśnicę z uchwytu, podejdź w okolice ognia od strony zawietrznej na odległość ok 2-4 m, wyciągnij zawleczkę, zbliż się do ognia na bezpieczną odległość nie mniej niż 1m. Trzymając za koniec węża rozpocznij akcję gaszenia naciskając dźwignię zaworu i kierując strumień gaśniczy w stronę źródła ognia. W miarę możliwości zorganizuj gaszenie dwoma lub więcej gaśnicami jednocześnie lub dodatkowe gaszeni z hydrantu. Pozostaw część środka gaśniczego na dogaszanie. Nie pozostawiaj pogorzeliska bez nadzoru do czasu przyjazdu straży pożarnej. W celu prawidłowego użycia i poprawnego gaszenia zapoznaj pracowników z instrukcją gaszenia gaśnicą pianową.

Gaśnice płynowe typu „X” zbudowane są ze zbiornika ciśnieniowego, głowicy lub zaworu, środka gaśniczego, czynnika napędowego. Na terenie Polski gaśnice muszą spełniać wymagania normy Europejskiej PN-EN-3. Gaśnice 2,3,6,9,12 kg posiadają wąż o długości ok 40-50 cm zakończony dyszą bez zaworu, bez możliwości regulacji siły strumienia. Siłę strumienia reguluje nacisk na dźwignię zaworu na zbiorniku gaśnicy. W gaśnicy typu „X„ czynnikiem napędowym jest azot znajdujący się w tym samy zbiorniku co proszek gaśniczy. Wewnątrz zbiornika znajduje się rurka syfonowa, przez którą wyrzucany jest proszek gaśniczy pod wpływem ciśnienia gazu napędowego czyli azotu. Gaśnica działa zaraz po uruchomieniu. Zwykle posiada manometr kontrolny do sprawdzenia poziomu ciśnienia – pośrednio do określenia sprawności gaśnicy w dowolnej chwili. (zobacz opis w dziale serwis). Środkiem gaśniczym jest roztwór pianotwórczy gaśniczy. Producenci gaśnic stosują różne środki gaśnicze. Skład chemiczny środka gaśniczego i konstrukcja gaśnicy decydują o skuteczności gaśniczej gaśnicy. Skuteczność gaśnicza badana jest w jednostce certyfikującej (w Polsce CNBOP). Zakres badania określany jest przez normę PN-EN3 i zlecenie producenta gaśnicy. Producent określa w zleceniu zakres badania: wybiera kategorię gaszenia (zobacz kategorie A,B,C,F) oraz wartość testu gaśniczego określonego w normie (szczegóły w opisie normy PN-EN3). Poza skutecznością gaśniczą wykonuje się badanie bezpieczeństwa środka gaśniczego, zwykle wykonywany przez Państwowy Zakład Higieny. W badaniu określa się parametry chemiczne, oddziaływanie na środowisko (parametry ekologiczne) i oddziaływanie na człowieka (w tym ochrony zdrowia związane ze stosowaniem środka). W związku z tym, że stosowanie gaśnicy jest powszechne w obiektach publicznych, należy zwrócić uwagę na zalecenia związane z ochroną zdrowia przy stosowaniu danego środka gaśniczego. Płyn gaśniczy jest związkiem soli fosforowej i oddziałuje na człowieka jak sól. (Czytaj załącznik PZH proszku gaśniczego). Gaśnica ma prostą budowę, szerokie zastosowanie. Dlatego jest najczęściej wybieraną gaśnicą w krajach Europy Zachodniej i i w Stanach Zjednoczonych.

Aby ugasić ogień podjedź zdejmij gaśnicę z uchwytu, podejdź w okolice ognia od strony zawietrznej na odległość ok 2-4 m, wyciągnij zawleczkę, zbliż się do ognia na bezpieczną odległość nie mniej niż 1m. Trzymając za koniec węża rozpocznij akcję gaszenia naciskając dźwignię zaworu i kierując strumień gaśniczy w stronę źródła ognia. W miarę możliwości zorganizuj gaszenie dwoma lub więcej gaśnicami jednocześnie lub dodatkowe gaszeni z hydrantu. Pozostaw część środka gaśniczego na dogaszanie. Nie pozostawiaj pogorzeliska bez nadzoru do czasu przyjazdu straży pożarnej. Po zakończeniu akcji gaśnicę poddać czynnościom serwisowym i powtórnie napełnić aby zapewnić gotowość do użycia. Wprowadzając gaśnicę do stosowania w ochronie obiektu pamiętaj o przeszkoleniu pracowniku i zapewnieniu dostępu do instrukcji gaszenia tą właśnie gaśnicą. W instrukcji powinno być określone: jak uruchamiać gaśnicę, jak gasić, jak postępować i czynności zabronione. Zobacz wzór instrukcji. Po zapoznaniu z instrukcją zadbaj o potwierdzenie przeszkolenia podpisem pracownika na kserokopii instrukcji, tak aby udokumentować ten fakt w aktach.

Konstrukcja gaśnicy pozwala na stosowanie gaśnicy w różnych warunkach otoczenia. W szerokim zakresie stopnia zapylenia, wilgotności. Ze względu za zawartość wody gaśnice należy przechowywać i stosować w temperaturach dodatnich określonych w 4 polu opisowym etykiety. Gaśnice pianowe AB stosowane są do gaszenia ciał stałych „A” typu drewno i drewnopodobne, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, itp. Do gaszenia substancji płynnych „B” paliw, substancji chemicznych, farb, smarów. Obecnie produkuje się gaśnice pianowe gaszące dodatkowo kategorię „F”, czyli tłuszcze roślinne i pochodzenia zwierzęcego. Gaśnice typu BC są dedykowane do ogólnego stosowania, natomiast z kategorią F stosuje się głównie w gastronomii. Można gasić urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000V, o ile jest taki zapis w 3 polu opisowym etykiety gaśnicy (zobacz kategorie gaszenia pożarów A,B,C,F). Uwaga: przy zastosowaniu gaśnic pianowych głównie w pojazdach należy zadbać o ochronę gaśnicy prze ujemnymi temperaturami otoczenia. Zamarznięcie środka gaśniczego grozi rozerwaniem płaszcza zbiornika gaśnicy lub uszkodzeniem głowicy.

  • Po pierwsze nie szkodzić – gaśnica powinna być zamocowana w sposób umożliwiający szybki dostęp i uruchomienie w czasie nie dłuższym niż 6 sekund. Należy zwrócić uwagę na wieszak i mocowanie gaśnicy do ściany – czy umożliwia szybkie intuicyjne zdjęcie gaśnicy. Np. za mocne opaski gumowe z odwrotnym kierunkiem otwierania (wbrew intuicji), znacznie zwiększają ryzyko trudności ze zdjęciem gaśnicy. Szafki na gaśnice z zamkiem patentowym – kluczyk często ginie, a nawet jeśli jest to znacznie utrudnia to otwarcie szafki. Np aby otworzyć szafkę należy zbić szybkę (nie wiadomo czym), włożyć palce do okienka (ze szkłem), wyjąć kluczyć (tak aby nie opuścić pomimo napierającego tłumu), włożyć do zamka (pomimo ciemności), otworzyć szafkę i wyjąć gaśnicę. Gratulacje dla tego, kto zrobi to w czasie 6 sekund. Przeczytaj na jakiej wysokości montować gaśnice.
  • Nie wolno gasić człowieka kierując strumień na okolice twarzy lub rany np. oparzenia. Środek pianotwórczy jest związkiem soli fosforowej i oddziałuje na człowieka jak sól. Natomiast nie powoduje chmury pyłowej i nie wpływa na oddychanie. Nie ma wpływu na oczy o ile strumień nie zostanie skierowany w okolice twarzy. Dlatego w większości krajów jest to najczęściej stosowana gaśnica. Szczególnie, że najnowsze modele tych gaśnic umożliwiają gaszenie urządzeń elektrycznych będących pod napięciem do 1000V. Ponadto Państwowy Zakład Higieny określa parametry chemiczne, oddziaływanie na środowisko (parametry ekologiczne) i oddziaływanie na człowieka (w tym ochrony zdrowia). Zobacz przykładowy atest PZH.
  • Ostrożnie przy stosowaniu w pomieszczeniach zamkniętych. Piana rozlana na podłodze, w której przebywają ludzie może spowodować śliską nawierzchnię lub spowodować podrażnienie ran np. popażeniowych.
  • Ostrożnie przy stosowaniu w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia elektroniczne np.. komputery, monitory, telefony, serwery, sterowniki itp. Pianowy środek gaśniczy jest związkiem soli fosforowej i oddziałuje korozyjnie na układy elektroniczne, niszcząc urządzenia w kilka dni. Takie awarie mogą spowodować zatrzymanie nawet procesu produkcyjnego lub działanie np. łączności, firmy, banku. W tym przypadku najbardziej odpowiednie są gaśnice śniegowe, halonowe lub urządzenia gaśnicze śniegowe i halonowe. Rozlany płyn może spowodować zwarcie instalacji elektrycznej w urządzeniach elektrycznych lub ich uszkodzenie. Czytaj „Niebezpieczne gaśnice”
  • Ostrożnie przy stosowaniu w pomieszczeniach, w których znajdują się dzieła sztuki, archiwa, zabytkowe lub cenne przedmioty. Pianotwórczy środek gaśniczy jest związkiem soli fosforowej i oddziałuje niszcząco, a nawet żrąco w kontakcie bezpośrednim. Takie działanie soli może spowodować bardzo duże nieodwracalne straty. Po akcji gaśniczej należy natychmiast umyć przedmioty gaszone z resztek środka pianotwórczego. W tym przypadku najbardziej odpowiednie są gaśnice śniegowe, halonowe lub urządzenia gaśnicze śniegowe i halonowe. W niektórych przypadkach warto zaimpregnować przedmioty preparatem ognioochronnym.
Obsługa serwisowa tej gaśnicy wydaje się być prosta. Czynności kontrolne sprowadzają się do zewnętrznych oględzin zbiornika gaśnicy oraz sprawdzenia wskazania manometru na zaworze gaśnicy. Wskazówka na zielonym polu wskazuje odpowiednie ciśnienie czynnika napędowego (azotu). Takie czynności zwykle wystarczają do zakwalifikowania gaśnicy jako sprawną lub niesprawną (wskazówka na polu czerwonym) (zobacz warunki UDT na zbiorniki gaśnic). Natomiast nie można wykluczyć przypadku, kiedy manometr jest uszkodzony i nie reaguje na zmianę ciśnienia, oraz przypadku kiedy środek gaśniczy uległ degradacji w zbiorniku i wykazuje mniejszą skuteczność gaśniczą. Pozostaje jeszcze sprawa kontroli ilości środka gaśniczego, czy jest tyle ile przewidział producent. Przypadki te powodują niesprawność lub mniejszą sprawność gaśnicy do gaszenia. Nie są to częste przypadki, ale nie można też je całkowicie wykluczyć. Najbardziej poprawny serwis to: odkręcenie zaworu gaśnicy, wylanie płynu, sprawdzenie jego gęstości i koloru. Sprawdzenie stanu powłoki ochronnej wewnątrz zbiornika. Ponowne napełnieniu tym samym lub nowy takim samym płynem. Wykonanie pomiaru ilości płynu gaśniczego. Zakręcenie zaworu i nabicie azotem. Aby nie pozostawiać obiektu bez ochrony należy zostawić takie same gaśnice na czas sprawdzania lub wykonać czynności serwisowe u klienta w specjalnie przygotowanym samochodzie. Dlaczego zwykle tak się nie robi? Prawdopodobnie dlatego, że jest to serwis bardziej kosztowny. Niedostatek wiedzy fachowej osoby odpowiedzialnej za gaśnice (zobacz szkolenia p.poż.) powoduje, że wybiera się ofertę tańszą a nawet najtańszą, niezależnie od oferowanych czynności serwisowych i wiarygodności tych działań. Ile kosztuje serwis gaśnic? Np w Niemczech około 10-15 EUR. W Polsce stosuje się ceny od 0,50 do 15 zł za przegląd gaśnicy. Gdzie najniższą cenę oferuje serwisant, który firmę ma w teczce ale oprócz przeglądu za 50 gr, przy okazji wykona „remont wytypowanych gaśnic” za 30-70 zł za sztukę. Jak wybrać najtańszego wykonawcę – wystarczy policzyć. Polecam zsumować wszystkie roczne koszty serwisu gaśnic i obliczyć cenę utrzymania rocznego jednej gaśnicy. Przykładowy cennik serwisu – koszt roczny 1 gaśnicy. Jak wybrać najtańszego wykonawcę? Wystarczy policzyć. Jak w takim razie wybrać najlepszy zakład serwisowy? Sprawdź referencje, zobacz i oceń sprzęt serwisowy, zobacz czynności serwisowe, dokumentację, uprawnienia i zwróć uwagę czy oferowane jest przesypanie proszku. Protokół przeglądu gaśnic powinien zawierać nr ewidencyjny gaśnicy, typ, producenta, rok produkcji, rodzaj środka, datę ostatniej wymiany środka, datę wykonania przeglądu i termin następnego przeglądu. Zobacz przykładowy protokół przeglądu gaśnic. Wybierając solidnego wykonawcę serwisu, zapłacisz trochę więcej niż za klepnięcie kontrolki, ale za to masz większą szansę na ugaszenie ognia w zarodku i uniknięcie strat materialnych. W konsekwencji zminimalizujesz odpowiedzialność za spalony majątek czy śmierć ludzi. Mam nadzieję, że dzięki tym poradom i rozsądkowi osoby zlecającej serwis, chociaż jeden człowiek zostanie ocalony. (Zobacz wzorcowy formularz zapytania o ofertę na serwis gaśnic).

Obowiązkowy serwis nie zawsze oznacza konserwacji gaśnicy. Czasami jest to odrębna usługa, która polega na wyczyszczeniu, odkurzeniu zbiornika, poprawieniu wieszaka itp. Ale jest coś o wiele ważniejszego. Poza zalecanym przeglądem sprawności minimum raz na 12 miesięcy, wskazane jest comiesięczne sprawdzenie czy gaśnica jest na swoim miejscu, czy manometr wskazuje zielone pole, czy zawleczka jest poprawnie zabezpieczona. Przy okazji gaśnicę się odkurza i sprawdza wizualnie kompletność. Takie działanie zapewnia ciągłość zarządzania bezpieczeństwem pożarowym. Czynności te może wykonywać wyznaczony i przeszkolony pracownik (jakie uprawnienia powinna mieć osoba kompetentna do serwisu gaśnic). Taki standard obowiązuje np. w Stanach Zjednoczonych. Każda comiesięczna inspekcja zaznaczana jest na specjalnej karcie przywieszonej do gaśnicy. Czy to jest potrzebne? Pomimo spełnienia obowiązku przeglądu gaśnic raz w roku, nie należy zapominać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe obiektu i ludzi spoczywa nie na firmie serwisującej gaśnice, ale na właścicielu lub zarządcy obiektu. Odpowiedzialność ta trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Sprawdzenie gaśnic przez serwis nie gwarantuje sprawności przez okres kolejnych 12 miesięcy, potwierdza jedynie sprawność w czasie kontroli. O ile stały nadzór nad sprzętem nie jest objęty osobną umową, (wzór umowy na nadzór p.poż) nie można mieć pretensji do serwisanta, że gaśnica nie zadziała. Chyba że, właściciel gaśnicy będzie w stanie udowodnić niewłaściwie wykonany serwis gaśnicy. (Wzór umowy na serwis gaśnic) Nigdy nie mamy pewności, że np. po 2 miesiącach, ciśnienie w gaśnicy spadnie, lub ktoś wyciągnie zawleczkę i rozszczelni zbiornik. Skutki niesprawności gaśnicy, a nawet pożaru lub ofiar śmiertelnych obciążają właściciela lub zarządcę obiektu. (Orzeczony wyrok sądu 6 lat więzienia za zaniedbania w ochronie p.poż. – zginęły 24 osoby).

Gaśnice pianowe typu „X” są gaśnicami o uniwersalnym zastosowaniu i minimalnym szkodliwym oddziaływania na człowieka i środowisko. Przeznaczone do gaszenia pożarów kategorii AB lub ABF lub AF. Idealne go gaszenia pożaru powierzchniowego i pionowego wskutek rozlania substancji palnej np. paliwa, oleje, smary farby itp. Idealna do gaszenia ciał stałych strukturalnych o charakterze chłonnym np. drewno, płótna, słoma, gąbka itp. Najnowsze gaśnice typu „X” bezpiecznie gaszą urządzenia elektryczne pod napięciem do 1000V. Ze względu na małą awaryjność jest często stosowana w kopalniach. Niestety gaśnice te nie są odporne na niskie temperatury poniżej 0oC (czytaj ZASADY BEZPIECZEŃSTWA). Pozostawienie gaśnicy na mrozie grozi uszkodzeniem. Stąd, nie zaleca się stosowanie ich w pojazdach. Spełnia wymogi przepisów przeciwpożarowych. Ale nie zwalnia z odpowiedzialności za spowodowane skutki, zniszczenia elektroniki czy wartościowych przedmiotów. Jest najczęściej stosowaną gaśnicą w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej.

888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl