Gaśnice halonowe

GAŚNICA HALONOWEPODZIAŁBUDOWADZIAŁANIEINSTRUKCJA STOSOWANIAZASTOSOWANIEZASADY BEZPIECZEŃSTWASERWISKONSERWACJAOCENA

Gaśnice proszkowe i pianowe to urządzenia, które najczęściej wykorzystujemy przy gaszeniu pożaru. Gaśnice halonowe obecnie przeżywają swój renesans. Są idealne do samolotów, łodzi, serwerów, maszyn itp.

Dawniej były zakazane z powodu postanowień Konwencji genewskiej o zakazie stosowania gazów wpływających na powstawanie dziury ozonowej. To właśnie z tego powodu opracowano nowe rodzaje gazów halonowych o ekologicznym działaniu. Jednym z nich jest gaz FE-36 TM (HFC 236 fa – zamiennik halonu 1211), zwany czystym środkiem gaśniczym.

Obecnie gaśnice halonowe stosowane są w  samolotach, łodziach, serwerach, maszyn produkcyjnych itp. halon po uwolnieniu zwiększa swoja objętość 27 razy. To dzięki temu natychmiast wypiera tlen z otoczenia i powoduje przerwanie procesu palenia. Gaszenie gazowe nie uszkadza elektroniki, obrazów, nośników danych.

Zobacz GH-2x B FE-36 Zobacz UG CUG-4x

 

Gaśnice z takim środkiem gaśniczym, posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP nazywane są gaśnicami, jak np. GH-2x. Natomiast nie posiadające dopuszczenia nazywane są Czystym Urządzeniem Gaśniczym.

Konstrukcja typowa dla gaśnic typu „X”. czynnik napędowy FE-36. Gaz FE-36TM (HFC-236fa) to niezwykle skuteczny zamiennik halonu 1211, doskonały do gaszenia pożarów klasy A, B i C, w tym urządzeń elektrycznych pod napięciem. Składa się ze zbiornika ciśnieniowego, głowicy lub zaworu, środka gaśniczego i jednocześnie czynnika napędowego.

Wysoką skuteczność działania gaśnic halonowych GH-2x zapewnia środek gaśniczy -gaz FE-36TM (HFC 236 fa – zamiennik halonu 1211), zwany czystym środkiem gaśniczym. Już 10 sekund wystarczy, aby gaz osiągnął stężenie wystarczające do ugaszenia ognia. Proces gaszenia polega na usunięciu energii cieplnej z płomieni i całkowitym powstrzymaniu reakcji spalania. Jego wyładowanie nie wiąże się z gwałtownym spadkiem temperatury, jak ma to miejsce przy użyciu gaśnic wykorzystujących dwutlenek węgla CO2, gdzie temperatura może spaść nawet do -79°C.

Gaszenie polega na usunięciu energii cieplnej z płomieni i wyparciu tlenu z otoczenia. Podczas gaszenia kierować strumień na źródło ognia. Gaz FE-36TM nie przewodzi prądu, jest bezwonny i bezbarwny, dzięki czemu zapewnia całkowitą przejrzystość atmosfery podczas akcji gaśniczej. Po zastosowaniu odparowuje, pozostawiając suchą i czystą powierzchnię.

Dzięki tak doskonałym właściwościom gaśnica GH-2x jest idealnym sprzętem podręczny do gaszenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych (serwerownie, archiwa, muzea, pomieszczenia biurowe, laboratoria, pojazdy szynowe, wozy opancerzone, czołgi, samoloty i statki).

Zastosowanie gaśnicy GH-2x do gaszenia człowieka jest w pełni bezpieczne i powoduje ryzyka oparzenia skóry, odmrożenia jak w przypadku gaśnicy śniegowej. Dodatkowo przy gaszeniu urządzeń elektronicznych i elektrycznych nie występuje zjawisko szoku termicznego. Gaz ten jest w pełni bezpieczny dla ludzi i środowiska, o czym świadczy posiadany atest Polskiego Zakładu Higieny Nr PZH/HT-2363/2010.

Przeglądy ustawowo co 12 miesiecy.
Okres przydatności – do czasu uwolnienia gazu z gaśnicy.
Posiada świadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Obowiązkowy serwis nie zawsze oznacza konserwacji gaśnicy. Czasami jest to odrębna usługa, która polega na wyczyszczeniu, odkurzeniu zbiornika, poprawieniu wieszaka itp. Ale jest coś o wiele ważniejszego. Poza zalecanym przeglądem sprawności minimum raz na 12 miesięcy, wskazane jest comiesięczne sprawdzenie czy gaśnica jest na swoim miejscu, czy manometr wskazuje zielone pole, czy zawleczka jest poprawnie zabezpieczona. Przy okazji gaśnicę się odkurza i sprawdza wizualnie kompletność. Takie działanie zapewnia ciągłość zarządzania bezpieczeństwem pożarowym. Czynności te może wykonywać wyznaczony i przeszkolony pracownik (jakie uprawnienia powinna mieć osoba kompetentna do serwisu gaśnic). Taki standard obowiązuje np. w Stanach Zjednoczonych. Każda comiesięczna inspekcja zaznaczana jest na specjalnej karcie przywieszonej do gaśnicy. Czy to jest potrzebne? Pomimo spełnienia obowiązku przeglądu gaśnic raz w roku, nie należy zapominać, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo pożarowe obiektu i ludzi spoczywa nie na firmie serwisującej gaśnice, ale na właścicielu lub zarządcy obiektu. Odpowiedzialność ta trwa nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 365 dni w roku. Sprawdzenie gaśnic przez serwis nie gwarantuje sprawności przez okres kolejnych 12 miesięcy, potwierdza jedynie sprawność w czasie kontroli. O ile stały nadzór nad sprzętem nie jest objęty osobną umową, (wzór umowy na nadzór p.poż) nie można mieć pretensji do serwisanta, że gaśnica nie zadziała. Chyba że, właściciel gaśnicy będzie w stanie udowodnić niewłaściwie wykonany serwis gaśnicy. (Wzór umowy na serwis gaśnic) Nigdy nie mamy pewności, że np. po 2 miesiącach, ciśnienie w gaśnicy spadnie, lub ktoś wyciągnie zawleczkę i rozszczelni zbiornik. Skutki niesprawności gaśnicy, a nawet pożaru lub ofiar śmiertelnych obciążają właściciela lub zarządcę obiektu. (Orzeczony wyrok sądu 6 lat więzienia za zaniedbania w ochronie p.poż. – zginęły 24 osoby).

Gaśnice halonowe typu „X” są gaśnicami o uniwersalnym zastosowaniu, nieszkodliwym oddziaływania na człowieka i środowisko. Przeznaczone do gaszenia pożarów kategorii ABC. Delikatne działanie gazu chroni człowieka, elektronikę, ważne dokumenty, dzieła sztuki itp. Dlatego idealnie zabezpieczają przed pożarem serwerownie, układy sterowania CNC, archiwa, muzea, pomieszczenia biurowe, laboratoria, pojazdy szynowe, wozy opancerzone, czołgi, samoloty i statki). Można nią gasić urządzenia elektryczne będące pod napięciem do 1000V. Bardzo ważne zastosowanie to możliwość gaszenia człowieka bez ryzyka skutków szkodliwego działania. Jest w pełni ekologiczna i bezpieczna dla człowieka.

888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl