CAFS  jest to system wytwarzania piany przy pomocy sprężonego powietrza (Compressed  Air  Foam  System).  System  gaszenia  pianą  sprężoną  CAFS   ze  środkiem  gaśniczym  Pyrocool  posiada   najwyższą  skuteczność  gaszenia  w  klasie  systemów  uniwersalnych.

CAFS Mobilne Centrum Pianowe

888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl