Urządzenia gaśnicze

Urządzenia gaśnicze. Dzielimy je na takie, które wyglądem i mechanizmem działania przypominają gaśnice, ale nie mogą być nazywane „gaśnica” z powodu niezgodności konstrukcji z normą PN-EN3, oraz na takie, które nie są podobne do gaśnic.

Do tej pierwszej grupy zaliczają się spray gaśniczy, wykorzystywane przy gaszeniu ciał stałych, paliw płynnych i tłuszczów, urządzenia gaśnicze śniegowe, stosowane głównie przy gaszeniu substancji płynnych, oraz CAFS-y, nazywane uniwersalnymi systemami gaszenia sprężoną pianą. W drugiej grupie znajdują się takie urządzenia gaśnicze, jak: hydronetki, koce gaśnicze, samoczynne urządzenia gaśnicze. Dokładne informacje o możliwościach ich zastosowania zamieszczamy w opisach poszczególnych produktów, do  których lektury serdecznie zachęcamy!

Urządzeniami gaśniczymi nazywamy urządzenia do gaszenia, które nie spełniają normy wymaganej od gaśnic. W przypadku urządzeń podobnych do gaśnicy, wręcz wyglądających jak gaśnica są róznice, które nie pozwalają zakwalifikować danego urządzenia jako gaśnicy. Słowo gaśnica jest zarezerwowane wyłącznie do urządzeń, które spełniają normę dotyczącą gaśnic czyli PN-EN3, w tej normie określony jest kolor zbiornika, jego budowa i inne parametry

Urządzenia do gaszenia jakie obecnie się stosuje to można podzielić przede wszystkim na urządzenia śniegowe i halonowe.

Urządzenia gaśnicze śniegowe różnią się od gaśnicy standardowej tym, że nie mają wewnątrz w konstuckji rurki syfonowej. Czyli środek gaśniczy zasysany jest ze zbiornika w postaci gazowej, a nie jak w przypadku gaśnicy postaci płynnej. W efekcie takiego rozwiązania technicznego, podanie fazy gazowej bezpośrednio do dyszy gaśnicy uwalnia środek gaśniczy na zewnątrz w temperaturze +5°C. Pozwala to na bezpieczne gaszenie urządzeń elekroniczynych bez ryzyka uszkodzenia tej elektroniki z powodu szkou termicznego.

Jeśli chodzi o urządzenia do gaszenia halonowe są one przypisane do kategorii urządzenia tylko dlatego, że nie posiadają badań Instytutu Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, więc nie mogą być stosowane jako gaśnica. Wyjątkiem jest gaśnica halonowa 2kg, która została przepadana i posiada certyfikat CNBOP i w związku z tym nazywa się to gaśnica halonową, natomiast pozostałe ze względu na brak certyfikatu nazywa się urządzeniami gaśniczymi halonowymi bądź czytym urządzeniem gaśniczym.

Istnieją również spray gaśniczy stosowany do domu, na kempingu, do motocykla, w grażu. Pojemniki sprayowe nie mogą mieć więcej pojemności niz 0.7l. W przypadku normy na gaśnice, określona jest pojemność minimalna gaśnicy i jest to minimum 1kg środka gaśniczego. W przypadku gaśnic płynowych jest to minimum 2l środka gaśniczego, dlatego też spray gaśniczy nie może być zakwalifikoway jako gaśnica.

888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl