Półstałe Urządzenie Gaśnicze PUG na FE-36 SPOSÓB DZIAŁANIAZALETYBUDOWAGALERIA ZDJĘĆ
Półstałe Urządzenie Gaśnicze PUG na FE-36TM przeznaczone jest do gaszenia pożarów grup A, B i C oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 123 kV w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie istnieje stały nadzór ludzki. Znajduje zastosowanie jako ręczne zabezpieczenie przeciwpożarowe m.in. zakładów energetycznych, turbin, generatorów, hali produkcyjnych, laboratoriów, archiwów, muzeów i galerii.
Urządzenie PUG uruchamiane jest ręcznie. W momencie pojawienia się ognia należy przeprowadzić PUG w pobliże palącego się pomieszczenia, rozwinąć wąż i nakierować prądownicę na gaszoną powierzchnię. Uruchomienie procesu podawania środka FE-36TM następuje poprzez otwarcie zaworu kulowego. W trakcie gaszenia gaz FE-36TM dociera do wszystkich miejsc, nawet trudnodostępnych.
  • bezpieczeństwo i ekologia – gaz FE-36TM (zamiennik halonu 1211) jest bezpieczny dla ludzi, środowiska i czułych urządzeń elektronicznych,
  • elastyczność – w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego obiekt można zabezpieczyć odpowiednią ilością zbiorników ze środkiem gaśniczym,
  • minimalizacja kosztów – jeden zbiornik PUG może służyć do miejscowego zabezpieczenia kilku pomieszczeń jednocześnie; ponadto jako urządzenie niskociśnieniowe (15-20 bar) nie wymaga zwiększania odporności ogniowej ścian i okien w zabezpieczanych pomieszczeniach,
  • pełna kontrola – przeszkolony personel podejmuje decyzję o uruchomieniu urządzenia,
  • niezawodność – system jest niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania.
PUG na FE-36TM zbudowany jest jako zbiornik z gazem, wyposażony w wąż ciśnieniowy z prądownicą i zaworem kulowym oraz w wózek służący do jego przemieszczania. Pojedynczy zbiornik może mieścić 20, 30, 50 lub 70kg środka gaśniczego. Możliwe jest również stworzenie systemu modułowego, składającego się z kilku zbiorników, w którym za wykrycie pożaru i alarm pożarowy odpowiedzialny jest zainstalowany w budynku System Sygnalizacji Pożaru.
Polstale-Urzadzenie-Gasnicze-PUG-na-FE-36
888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl