Aktywna Linia Samogasząca ALSSPOSÓB DZIAŁANIAZALETYZASTOSOWANIE
Aktywna Linia Samogasząca ALS to niezależny i samoczynny system gaśniczy, zaprojektowany tak, aby być jak najbliżej potencjalnego źródła ognia. Dzięki swoim rozmiarom doskonale sprawdza się jako wewnętrzne zabezpieczenie przeciwpożarowe urządzeń elektronicznych, elektrycznych i mechanicznych.
Natychmiastowe działanie systemu ALS zapewnia detektor ciepła w postaci przewodu polimerowego, połączonego ze zbiornikiem wypełnionym środkiem gaśniczym. Detektor rozprowadzony równomiernie wewnątrz zabezpieczanej przestrzeni tworzy oplot, który pęka w miejscu przegrzania czy zapłonu. Pęknięcie powoduje natychmiastowe wyrzucenie środka gaśniczego bezpośrednio w kierunku ognia i zgaszenie go w zarodku. Dodatkowe zastosowanie zaworu elektromagnetycznego pozwala podłączyć ALS do centrali istniejącego w obiekcie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) lub autonomicznego sygnalizatora optyczno–dźwiękowego.

W zależności od właściwości zabezpieczanych urządzeń i powierzchni, Aktywna Linia Samogasząca może wykorzystywać jako środek gaśniczy gaz FE-36TM (zamiennik halonu 1211), dwutlenek węgla CO2, środki pianotwórcze lub proszek.

  • szybkość działania – przewód polimerowy, oplatający chronioną przestrzeń/urządzenie, pozwala wykryć i ugasić płomienie w najwcześniejszym stadium,
  • skuteczność gaszenia – zastosowane środki gaśnicze są optymalnie dobrane do charakterystyki zabezpieczanego sprzętu,
  • niezawodność – system jest niezależny od zewnętrznych źródeł zasilania, nie jest wrażliwy na wilgoć, zapylenie czy silną cyrkulację powietrza
  • estetyka i dyskrecja – przewód polimerowy i zbiornik ze śroskiem gaśniczym umieszczone są wewnątrz zabezpieczanej przestrzeni/urządzenia,
  • elastyczność systemu – wielkość zbiorników i długość przewodu polimerowego jest zawsze dostosowana do wielkości i rodzaju chronionej przestrzeni/urządzenia.
Dzięki swoim właściwościom, system ALS stanowi skuteczną ochronę przeciwpożarową skarbców, bankomatów, centrali telefonicznych, szaf sterowniczych, UPS-ów, serwerów, archiwów, linii produkcyjnych, komór silników pojazdów oraz wszystkich innych, niewielkich urządzeń wymagających zabezpieczenia.
888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl