Znak Gaśnica wg. PN-EN ISO 7010

W celu spełnienia wymagań Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej, znaki przeciwpożarowe należy zamieścić na drogach ewakuacyjnych obok podręcznego sprzętu przeciwpożarowego. Znaki przeciwpożarowe wymagane są w każdym zakładzie pracy oraz w każdym obiekcie użyteczności publicznej i tam gdzie występuje zagrożenie powstaniem pożaru. Zwiększają bezpieczeństwo oraz zapewniają sprawniejszą ewakuację w razie sytuacji awaryjnych. Znaki te często używane są razem z instrukcją przeciwpożarową.

 

Instrukcja PPOZ gaszenia pożarów przy pomocy gaśnicy

Opracowanie kolorowe z rysunkami i symbolami objaśniającymi
w porosty sposób jak należy gasić pożary przy pomocy gaśnicy.

Krok po kroku prowadzi i objaśnia kolejne etapy działań. Ilustracje pomagają w szybkim zorientowaniu się jakie działania należy podjąć i w jakiej kolejności.

Bardzo przydatna przy szkoleniach pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Po zapoznaniu się z instrukcjami pracownik powinien potwierdzić w formie oświadczenia o zapoznaniu się z instrukcją.

Instrukcja-PPOZ-gaszenia-pozarow-przy-pomocy-gasni

888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl