Ogólne zasady montażu, eksploatacji i przechowywania znaków

 

Montaż

 1. Znaki na podłożach samoprzylepnych należy naklejać na gładkie, suche, odtłuszczone i odpylone powierzchnie.
 2. Nie naklejać znaków samoprzylepnych na powierzchnie porowate, surowy beton i drewno. Unikać powierzchni falistych.
 3. Zabrania się stosowania do montażu znaków klejów i substancji, mających destrukcyjny wpływ na tworzywa sztuczne, z których wykonane są znaki.
 4. Znaki z podłożem samoprzylepnym należy naklejać w temperaturze powyżej 5°C.
 5. Znaków nie należy umieszczać w miejscach bezpośrednio narażonych na promienie UV.

Eksploatacja

 1. Nie należy umieszczać znaków w pomieszczeniach, w których występują opary substancji agresywnych, żrących oraz innych substancji mających szkodliwy wpływ na tworzywa sztuczne jak: PCV, PP i HIPS.
 2. Nie należy umieszczać znaków samoprzylepnych w pomieszczeniach, w których panują skrajnie zmienne temperatury i wilgotność powietrza.
 3. Znaki należy czyścić z kurzu i brudu za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej w wodzie z mydłem.
 4. Znaki należy montować w pomieszczeniach, w których temperatura wynosi od +5°Cdo +60°C.

Przechowywanie

 1. Znaki mogą być umieszczane wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
 2. Znaków nie należy składować w sposób umożliwiający stykanie się powierzchni zadrukowanych.
 3. W celu uniknięcia zarysowań znaków podczas transportu, należy umieszczać pomiędzy znakami papierowe przekładki.

Nie przestrzeganie powyższych zaleceń, może doprowadzić do:

 • mechanicznego uszkodzenia znaków,
 • osłabienia trwałości zamocowania znaków do podłoża,
 • skrócenia okresu eksploatacji znaków,
 • nie uznania reklamacji na znaki.
888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl