Koc gaśniczy Pytania FAQ

 

Co to jest koc gaśniczy?

Podręczny sprzęt gaśniczy wykonany z tkaniny trudnopalnej i trudno zapalnej ( tkanina szklana ECST200/1-142 odporna na 450°C, splot 2/2 Z) o wymiarach 1,5×2,0 m oraz 1,4×1,8m. Wykonanie wg normy PN-EN 1869/1999. Przeznaczony do tłumienia ognia w zarodku. Gaszenie ognia polega na odcięciu dopływu powietrza do palącego się przedmiotu (materiału). Właściwości izolacyjne koca chronią osobę gasząca przed wysoka temperaturą. Podczas gaszenia koc należy uchwycić zgodnie z instrukcja zasłaniając dłonie i całe ciało przed wysoką temperaturą ognia. Dawniej koce gaśnicze wykonywane były z włókien konopi w splocie z włóknami azbestu. Obecnie norma … zabrania stosowania azbestu do budowy koca .

Koc gaśniczy jest dodatkowym środkiem zabezpieczenia przeciwpożarowego. W przypadku zwiększonego ryzyka np. na stacji paliw koc gaśniczy jest obowiązkowym wyposażeniem Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 243, poz. 2063), dodatkowo powinny być jeszcze stosowane koce gaśnicze na stacjach benzynowych służąć do ewakuacji lub osłony przed bezpośrednim działaniem płomieni. . Koce gaśnicze służą do gaszenia ognia powierzchniowego w tym również do gaszenia człowieka. Ilość materiału nie może być większa niż rozmiar koca.

Najlepiej jeśli jest to przestrzeń płaska. Koce gaśnicze tak jak w przypadku innego podręcznego sprzętu gaśniczego muszą być poddawane przeglądom technicznym min co 12 mc. Lista ta stanowi załacznik do Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w § 3 ust. 2 i 3 zawiera zapis, iż: „§ 3 ust. 2 Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Najczęściej zadawane pytania

 • Jaki rozmiar koca obowiązuje?
 • Koc gaśniczy wymiary?
 • Jakie wymiary powinien mieć koc gaśniczy?
 • Jakie są wymiary koca gaśniczego?
 • Jakie wymiary musi mieć koc gaśniczy?

Standardowy rozmiar koca 1500×2000 mm. Ale dopuszczony jest również rozmiar 1400×1800 mm.

 • Co można gasić kocem gaśniczym?

Koce gaśnicze służą do gaszenia ognia powierzchniowego w tym również do gaszenia człowieka. Ilość materiału nie może być większa niż rozmiar koca. Najlepiej jeśli jest to przestrzeń płaska. Kocem gaśniczym można ugasić różnego rodzaju materiały palne.

 • Jak gasić pożar kocem gaśniczym?

Niezależnie od palącego się materiału pożar można ugasić szczelnie przykrywając i dociskając koc gaśniczy do podłoża wokół płonącego przedmiotu (człowieka). Dzięki temu odcinamy dostęp tlenu do palącego się materiału. Z powodu braku dopływu tlenu ogień wygasa i obniża się temperatura.

 • Czy koc może służyć jako kotara spawalnicza lub koc gaśniczy jako zasłona przed wysoka temperaturą?

Koc można także użyć jako zasłony przed wysoką temperaturą. Również do stanowiska spawalniczego. Materiał jest odporny na odpryski i nie przepala się od drobnych odprysków.

Można zamówić kotary spawalnicze z płótna takiego jak na koc, o dowolnych rozmiarach i sposobie mocowania (szelki, oczka, …). Podobny materiał używa się również do kurtyny dymowej.

Zapytaj doradcę o ofertę na kotarę spawalniczą tel. 888444998.

 • Jak gasić człowieka kocem gaśniczym?

W przypadku gaszenia człowieka, należy osobę leżącą okryć kocem gaśniczym, a osobę stojącą przewrócić na ziemię i szczelnie ją przykryć kocem przykładając równo obrzeża koca do podłożą wokół człowieka. W przypadku gdy, pożar dotyczy nas samych należy zatrzymać się, okryć kocem dookoła, położyć się na ziemi i obracać się. Nie wolno biegać, bo to tylko podsyca płomienie i ogień może się powiększyć.

 • Wady i zalety koca gaśniczego

Zalety koca gaśniczego

Koc jest urządzeniem prostym i w porównaniu do gaśnicy nie wymaga zespołu urządzeń i środków napędowych. Dlatego przegląd techniczny sprowadza się jedynie do oględzin koca. Czy nie ma zniszczenia, przedziurawienia, przepalenia. Przegląd co 12 miesięcy. Koce gaśnicze służą do wielokrotnego użytku, do momentu zniszczenia, przedziurawienia, przepalenia.

Słabe strony koca gaśniczego

Koc gaśniczy można użyć tylko do gaszenia niewielkich źródeł ognia, mniejszych od koca, o charakterze poziomym. Nie gasić pożarów przestrzennych jak np. komputer, biurko, regał, i strukturalnych jak tapicerka, słoma, drewno.

 • Jak ugasić ogień kocem gaśniczym?

Należy wyjąć koc gaśniczy z futerału następnie rozłożyć koc trzymając za uchwyty w sposób chroniący dłonie przed poparzeniem, szczelnie przykryć palący się przedmiot nakładając powoli koc zakrywając jednocześnie swoje ciało. Staramy się działać spokojnie. Nakładać koc tak aby pokryć całą powierzchnię źródła ognia. W przypadku gaszenia człowieka, należy osobę leżącą okryć kocem gaśniczym, osobę stojącą przewrócić na ziemię i szczelnie ją przykryć kocem przykładając równo obrzeża koca do podłożą wokół człowieka. W przypadku gdy, pożar dotyczy nas samych należy zatrzymać się, okryć kocem dookoła, położyć się na ziemi i obracać się. Nie wolno biegać, bo to tylko podsyca płomienie i ogień może się powiększyć.

 • Koc gaśniczy serwis?

Koce gaśnicze tak jak w przypadku innego podręcznego sprzętu gaśniczego muszą być poddawane przeglądom technicznym min co 12 mc. Koc gaśniczy jest wymieniony na liście sprzętu p.poż. podlegającego przeglądom co 12 miesięcy. Lista ta stanowi załącznik do Rozporządzenia o Ochronie Przeciwpożarowej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w § 3 ust. 2 i 3 zawiera zapis, iż: „§ 3 ust. 2 Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku

 • Kto może serwisować koc

Zakład serwisowy p.poż , serwis gaśnic lub każda inna osoba która, spełnia warunki:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

„Osoba z niezbędnym przeszkoleniem i doświadczeniem oraz dostępem do wymaganych narzędzi, wyposażenia, informacji, instrukcji i wiedzy o procedurach zalecanych przez producentów, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie z niniejszą normą „koce gaśnicze posiadają atest?

 • Certyfikat na koc gaśniczy?

Każdy producent koców gaśniczych musi zadbać o to, aby produkt ten spełniał określone w ustawodawstwie normy i uzyskał Świadectwo Dopuszczenia CNBOP ( Centr Nauk.Kupując koc gaśniczy bez takiego świadectwa nie może być sprzedawany do celów ochrony przeciwpożarowej.

Koc gaśniczy ustawa?

 • Kto ustala kiedy ma być koc gaśniczy.

Z przepisów art. 4 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o Ochronie Przeciwpożarowej oraz § 32 ust. 1 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, wynika jednorodny obowiązek właściciela budynku lub terenu zapewniając ochronę przeciwpożarową wyposażyć je w gaśnice i koce gaśnicze. Natomiast obiekty, szkoły powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy o masie środka gaśniczego 2 kg (3 litry) na każde 100 m2. Właściciel obiektu lub zarządca ma obowiązek wyposażyć obiekt w sprzęt gaśniczy na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia pożarem przez osobę uprawnioną. Na podstawie oceny ryzyka powstania pożaru ustala również dodatkowe środki zabezpieczenia takie jak np. koc gaśniczy.

 • Czy koc gaśniczy jest obowiązkowy?

Nie jest o ile nie wynika to z zaleceń osoby uprawnionej i odpowiedzialnej za obiekt. Zalecenia takie powstają w wyniku przeprowadzonej analizy zagrożenia pożarowego. Koce gaśnicze powinny być na wyposażeniu każdego obiektu gdzie jest potencjalne zagrożenie ogniem, który można ugasić kocem gaśniczym. Np. stacje paliw, gdzie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 243, poz. 2063), dodatkowo powinny być jeszcze stosowane koce gaśnicze na stacjach benzynowych służąc do ewakuacji lub osłony przed bezpośrednim działaniem płomieni.

 • Kiedy koc gaśniczy jest obowiązkowy?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przemysłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 243, poz. 2063), dodatkowo powinny być jeszcze stosowane koce gaśnicze na stacjach benzynowych służąc do ewakuacji lub osłony przed bezpośrednim działaniem płomieni.

Wyposażenie stacji paliw płynnych winno być następujące:

 • 2 agregaty proszkowe 25kg
 • 2 gaśnice proszkowe 6kg
 • 3 koce gaśnicze
 • 2 gaśnice proszkowe 6kg i 1 koc gaśniczy na każde stanowisko wydawania gazu płynnego

 

 • Cena koca gaśniczego?
 • Koc gaśniczy cena?
 • Ile kosztuje koc gaśniczy?
 • Jaka cena koca gaśniczego?

Około 49,00 zł brutto.

Aby dowiedzieć się więcej zobacz ofertę w sklepie lub zapytaj doradcy tel. 888444998.

 • Koc gaśniczy instrukcja?

Raczej nie znajdziesz takiej instrukcji w necie. Jedyne opracowanie na dzień dzisiejszy to z firmy Fireshop.pl. Występuje na planszy PCV 250x350mm lub w formie naklejki. Naklejka służy do wklejenia na drzwi szafki na koc i stanowi ładny zestaw. Znacznie lepiej to wygląda i niż sam koc powieszony na ścianie. Zobacz w sklepie Fireshop.pl

 • Czy koc gaśniczy jest wielokrotnego użycia?

Koce gaśnicze służą do wielokrotnego użytku, do momentu zniszczenia, przedziurawienia, przepalenia. Nie mają terminu ważności. Koce gaśnicze tak jak w przypadku innego podręcznego sprzętu gaśniczego muszą być poddawane przeglądom technicznym min co 12 mc. Koc gaśniczy jest wymieniony na liście sprzętu p.poż. Podlegającego przeglądom co 12 miesięcy. Lista ta stanowi załącznik do Rozporządzenia o Ochronie Przeciwpożarowej.

 • Gdzie kupić koc gaśniczy?

Każdy producent koców gaśniczych musi zadbać o to, aby produkt ten spełniał określoną normę PN-EN 1869/1999, i uzyskał Świadectwo Dopuszczenia CNBOP. Kupując koc gaśniczy, należy zatem koniecznie zwrócić uwagę opis etykiety i zapis o posiadanym Świadectwie Dopuszczenia CNBOP. Dzięki temu zyskamy pewność, że nasz sprzęt, w razie pożaru, będzie w stanie spełnić swoje funkcje. Gaśnice i koce gaśnicze najlepiej kupić w specjalistyczny sklepie p.poż a nie kupować w hipermarketach.
NP. Gaśnica sprzedawana w IKEA i koc gaśniczy nie posiada świadectwa dopuszczenia.

 • Czy koc gaśniczy musi być w szafce?

Zgodnie z PN-EN 1869:1997 pkt. 3.6 wydobycie koca i przygotowanie go do użycia musi odbywać się w ciągu 4 sekund. Konieczność spełnienia tego wymogu nie oznacza, że szafki na koc gaśniczy nie można zastosować. Najlepsza szafka zapewniająca szybkie otwarcie powinna posiadać zamek zatrzaskowy szybko otwieralny, lub inny intuicyjny sposób szybkiego otwarcia i uwalniania koca. Należy pamiętać o zastosowaniu instrukcji używania koca.

Instrukcja producenta to zwykle mały poglądowy obrazek z krótkim tekstem pisany małymi literkami. Dlatego lepiej wyposażyć miejsce powieszenia koca w instrukcje użycia koca gaśniczego. Szczególnie potrzebne jest to w przypadku zastosowania szafki na gaśnice. Taka instrukcja jest również bardzo przydatna podczas szkolenia pracowników z zakresu ochrony p.poż. Niektórzy producenci dodaja gatis do szafki naklejke z instrukcja użycia koca gaśniczego do wklejenia na drzwi szafki. Np. Fireshop.pl.

Np szafka (zdjęcie) TYP (podlinkować do sklepu)

szafka-koc-gasniczySzafka metalowa na koc gaśniczy

 • Jaka szafka na koc gaśniczy?
 • Dlaczego stosuje się szafkę na koc gaśniczy?
 • Opis szafki metalowej na koc gaśniczy:

Estetycznie wykonana, malowana proszkowo na czwerwono, metalowa szafka z zamkiem zatrzaskowym. Zabezpieczenie antykorozyjne do stosowania na zewnątrz. Rozmiar szafki (szerokość 300 mm x wysokość 350 mm x głębokość 60 mm). Przeznaczona do ochrony koca przed kurzem, deszczem, śniegiem i innymi czynnikami środowiska. Często utrudnia kradzież koca. Prosta estetyczna konstrukcja. Drzwi mają zamek zatrzaskowy szybkootwieralny, intuicyjnie jednym ruchem palca.

Szafka na koc gaśniczy z tworzywa

 • Czy koc gaśniczy się czyści?

Koc gaśniczy wykonany jest z tkaniny z włókien szklanych. (techniczne warunki płótna ) Pranie i czyszczenie koca nie zmniejszy jego właściwości gaśniczych. Koc zniszczony nie nadający się do gaszenia posiada wyraźne uszkodzenie powłoki, rozdarcie, przecięcie, przepalenie. Uszkodzone uchwyty koca, deformacja powierzchni, usztywnienie.

 • Czy koc gaśniczy nadaje się do domu?
 • Czy można gasić pożar kocem gaśniczym w domu?
 • Czy koc gaśniczy powinien być w każdym domu?
 • Czy koc gaśniczy może się przydać w domu do gaszenia ognia?
 • Czy można gasić olej na patelni kocem gaśniczym?

I tak i nie.

Kiedy nie można gasić patelni z olejem lub innego podobnego pożaru kocem gaśniczym.

 1. kiedy koc jest za duży. Normalnie koc ma 1,5x2m, powinien mieć rozmiar 1×1 m lub max 1,2x,12 m
 2. kiedy nie masz doświadczenia w użyciu koca w takim przypadku, prawdopodobnie źle chwycisz koc i popażysz ręce, a jeśłi nawet zrobisz to poprwanie to istnieje duże ryzyko że patelnia w trakcie gaszenia spadnie z olejem na nogi. Dlatego po takich przypadkach w Niemczech wycofano się z polecania koca gaśniczego do kuchni. Biorąc pod uwagę że w domu czy garażu mogą wystąpić małe pożary różnych przedmiotów i w różnych miejscach, nie zawsze koc gaśniczy spełni swoja rolę. Najlepiej gasić rozlaną benzynę i czy rozpuszczalnik na podłodze. Natomiast pionowy ogień jest trudny do gaszenia.

Kiedy można gasić patelni z olejem lub innego podobnego pożaru kocem gaśniczym.

 1. kiedy dokładnie wiesz jak to zrobić
 2. kiedy nie masz nic innego do gaszenia i wiesz że nie wolno użyć wody
 3. kiedy nie masz gaśnicy w kuchni do gaszenia tłuszczy (z kategorią F na instrukcji)

Wniosek. Kup dobrą gaśnicę do gaszenia tłuszczy w kuchni i nie zawracaj sobie głowy kocem. Zobacz w sklepie fireshop.pl zapytaj doradcy tel. 888444998

 • Do jakiej temperatury można zastosować koc gaśniczy?

Koc gaśniczy jest to sprzęt gaśniczy z tkaniny całkowicie niepalnej ( tkanina szklana ECST200/1-142, splot 2/2 Z) . Koc pod wpływem temperatury nie topi się i nie zawiera w sobie środków gaśniczych. Ogień tłumiony jest przez odcięcie dostępu tlenu. Tkanina z której zrobiony jest koc gaśniczy odporna jest do 450°C.

888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2022 Fireshop.pl