Słowo CAFS jest skrótem od Compressed Air Foam System – system gaszenia pianą sprężoną.

Dla systemu CAFS mieszanina wody / środka pianotwórczego nie jest napowietrzana w prądownicy (piana ciężka i średnia) lub przez system wentylatora (agregat piany lekkiej), lecz przez dozowanie sprężonego powietrza. Stosowane na całym świecie pojęcie CAFS jest skrótem od Compressed-Air -Foam- System, a oznacza system wytwarzania piany przy pomocy

sprężonego powietrza. CAFS może być stosowany zarówno do pożarów klasy A jak i pożarów klasy B. W przeciwieństwie do tradycyjnego wytwarzania piany, w systemie CAFS powietrze jest podawane już pod ciśnieniem a następnie doprowadzane razem z mieszanką wody i środka pianotwórczego wężem tłocznym do prądownicy. Jest to duński wynalazek z początku lat 30tych. Opatentowane sterowanie CAFSa oferuje proste, automatyczne funkcjonowanie, co powoduje, że można go stosować do gaszenia wewnątrz budynku. CAFS to nie magia a prosta fizyka. Gdy objętość cieczy (mieszanki wody i środka pianotwórczego) zostaje na poziomie stałym przy tłoczeniu, powietrze jest sprężane zależnie od ciśnienia tłoczenia. Powietrze przy ciśnieniu tłoczenia np. 7 bar jest ściskane do 1/7 swojej objętości. Przy wylocie do atmosfery powietrze ponownie rozszerza się siedmiokrotnie. W ten sposób ze 100 litrów mieszanki wody i środka pianotwórczego i 700 litrów powietrza otrzymuje się 800 litrów ciężkiej piany. Ze względu na zawartość sprężonego powietrza strumień środka gaśniczego zawiera skumulowaną energię. Dzięki temu strumień piany ma lepszy zasięg. Środek gaśniczy nie paruje już na granicy ognia a podawany jest na zarzewie ogniska. Przyczynia się to do szybszego ugaszenia pożaru przy niskim wyparowywaniu wody. Dzięki dobrej przyczepności i zwilżeniu efekt gaszenia jest długotrwały a niebezpieczeństwo ponownego zapalenia się niskie CAFS oferuje nowy wymiar zwalczania pożarów. Badania dowodzą pięciokrotnie wyższej wydajności. CAFS umożliwia Straży Pożarnej zwalczanie pożarów, wobec których do tej pory była bezsilna. Poprawne stosowanie CAFSa może wyeliminować szkody wyrządzone przez wodę, jak też wyraźnie zredukować zniszczenia spowodowane ogniem i dymem. Jest to potwierdzone statystykami firm ubezpieczeniowych. Szybkie stłumienie ognia, lepszy zasięg strumienia, brak uciążliwości związanych z wyparowywaniem wody, łatwo przemieszczający się wąż, bezpieczne i uniwersalne stosowanie ułatwiają pracę ekipy i podwyższają skuteczność strażaków w akcji.

Ogień w fazie rozgorzenia został zwalczony w przeciągu zaledwie 16 sekund za pomocą 63 litrów wody. Nie jest ona niczym nowym, ponieważ już w latach 50-tych skuteczność środka gaśniczego jakim jest woda, była ulepszana środkami zwilżającymi. Wymagane współczynniki zmieszania kształtują się między 0,3% -1,0%. Do tej pory Straż Pożarna nie dysponowała takimi technikami mieszania, które byłyby wstanie używać tak niskich współczynników zmieszania i zmiennego natężenia strumienia wody. Gaszenie z użyciem piany było do tej pory czasochłonne, miało ograniczone możliwości i angażowało wiele osób. System dozowania środka pianotwórczego można zamontować równieżna jazdach gaśniczych. Uruchamianie odbywa się przez naciśnięcie przycisku. Mieszanka wody i środka pianotwórczego może być podawana na dowolną wysokośći na dowolną odległość. Można regulować objętość strumienia. Obecnie dostępne są środki pianotwórcze klasy A, które są nieszkodliwe dla środowiska i posiadają świadectwa dopuszczenia.

 

Korzyści:

  • Doskonały zasięg rzutu i bardzo lekki wąż zwiększają promień działania systemu
  • Piana doskonale przylegania do powierzchni (także pionowych – szczególnie ze środkiem typu AFFF) tam, gdzie zaistnieje potrzeba chłodzenia, zabezpieczenia / odseparowania i penetracji. Poza stabilnością piany, AFFF CAFS wysycha na powierzchni styku i tworzy powłokę / warstwę nieprzepuszczalną dla oparów, zapewniając dzięki temu maksymalną efektywność w walce z pożarami cieczy palnych.
  • W przypadku zastosowania alkoholoodpornych (polarnych) środków pianotwórczych AFFF, tworzą one cienki, polimerowy firm wodny chroniący film AFFF przed zniszczeniam na skutek oddziaływania cieczy polarnych.

Piana sprężona jest generowana wewnątrz urządzenia, co pozwala uniknąć konieczności czekania na jej pojawienie się na pyszczku prądownicy czy wytwornicy, a ona sama o wiele lepiej oddziałuje na źródło pożaru, ograniczając czas trwania działań gaśniczych. (…) CAF podczas działań jest transportowana w wężach tłocznych jako piana, a nie premix, jak w przypadku pian konwencjonalnych, co zdecydowanie redukuje ich wagę.

888 444 998 biuro@fireshop.pl

© Copyrigths 2019 Fireshop.pl